Termické nástreky

Nanášanie kovových, keramických a karbidových vrstiev na strojné diely za účelom zlepšenia povrchových vlastností bez zmeny základného materiálu.

Pri opravách

Náhrada opotrebovaného povrchu nanesením vrstvy s porovnateľnými, alebo lepšími vlastnosťami voči pôvodnému povrchu.

Pri výrobe

Nanesenie vrstvy na základný materiál so špecifickými vlastnosťami: tvrdosť,  oteruvzdornosť, el.izolant, antikorózna ochrana, atď.

Ako napríklad: Hriadele, čapy, šneky, nože, zuby, lišty atď.

Príklady možných aplikácií

Opravy a povrchové úpravy:

 • klzných plôch
 • tesniacich plôch
 • dosadacích plôch
 • ložiskové uloženia
 • lícované uloženia hriadeľ/ otvor
 • el. vodivosť/ el. izolant
 • antikorózna ochrana
 • odolnosť pri kavitácii
 • odolnosť proti oteru
 • hladké a lesklé plochy
 • drsné funkčné podávače
 • a mnoho ďalších