Termické nástreky

JK vrstvy s.r.o.

Ponúkame Vám svoje služby pri riešení problémov s opotrebovanými dielmi strojov a zariadení, nanášaním povrchových vrstiev.

Cieľ

Našou snahou je komplexne
posúdiť, skalkulovať a doporučiť najvhodnejšiu metódu povrchovej úpravy a po odobrení vykonať celú realizáciu nanášania, renovácie.

KLIENTOV

Kontaktujte nás

2 + 11 =